Preaload Image

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Ön Bilgilendirme Formu

İşbu “Ön Bilgilendirme Formu” ALICI’yı satın alacağı mal veya hizmetler hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Mesafeli satış sözleşmesinin ALICI tarafından kabul edilmesi, ALICI’nın “Ön Bilgilendirme Formu” içinde yer alan bilgileri okuyup, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelmektedir.

ALICI bu sözleşmeyi imzalayarak söz konusu mal veya hizmetler için sözleşmede yer alan TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL) bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

1.1 Satıcı Bilgileri

Ticari Ünvan:Taha Baş
Adres: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ, SİTELER CADDESİ NO:29/A – ORDU/ ALTINORDU 
Web Sitesi Adresi:https://takazglobal.com
E-Posta Adresi:info@takazglobal.com
Telefon Numarası:0543 548 52 10
Faks Numarası:
Mersis Numarası:0

1.2 Alıcı Bilgileri

Ticari Ünvan / Ad Soyad:Müşteri Adı
Teslimat Adresi:Müşteri Adresi
E-Posta Adresi:Müşteri Eposta Adresi
Telefon Numarası:Müşteri Telefonu
Faks Numarası:Müşteri Faksı

1.3 Sözleşme Konusu Mal veya Hizmet Özellikleri

Ürün BilgileriAdetKDV Dahil Birim Tutarİndirim TutarıToplam Tutar
Örnek Ürün120.00 TL0.00 TL20.00 TL
   ARA TOPLAM20.00 TL
   GÖNDERIM ÜCRETI6.00 TL
   İNDIRIM TUTARI0.00 TL
   TOPLAM TUTAR (KDV DAHİL)26.00 TL
   ÖDEME ŞEKLIKredi Kartı/Havale/PTT/Kapıda Ödeme/Paypal
   GÖNDERIM ŞEKLISatıcı Öder

Bu formun hazırlandığı anda niteliği itibari ile hesaplanamayan ek nakliye giderleri söz konusu olabilir.

Cayma Hakkı İletişim Bilgileri

İşbu sözleşme konusu olan malların iadesi için cayma hakkının süresinde kullanılması durumunda alıcı aşağıdaki adımları uygulamaladır, SATICI aşağıdaki adımlara ek olarak ALICI’nın CAYMA HAKKI formu doldurmasını isteyebilir.

1) SATICI’yı sözleşmenin 1.1 maddesinde yer alan telefon, eposta veya faks yoluyla cayma hakkını kullanacağı konusunda bilgilendirmeli

2) İlgili malı orjinal kutusu veya ambalajı ve faturası ile birlikte SATICI’nın gösterdiği nakliye firması ile göndermelidir. Cayma Hakkı nedeniyle ortaya çıkacak nakliye ücreti SATICI’ya aittir. CAYMA HAKKI kullanılan malların ücretleri ALICI’ya, alım sırasında kullandığı ÖDEME ŞEKLİ ile iade edilir.

2. Konu

İşbu mesafeli satış sözleşmesi SATICI ve ALICI arasında aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını amaçlamaktadır.

3. Sözleşme Maddeleri

3.1 Cayma Hakkı

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

3.1.1 Cayma Süresinin Hesaplanması

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Tek sipariş konusu olan ve ayrı zamanlarda teslim edilen mallarda cayma süresi son malın tüketiciye veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün başlar.

Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

3.1.2 Cayma Hakkının Geçerli Olmadığı Durumlar

Aşağıdaki durumlarda tüketici cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin,

siparişlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

3.2. Uyuşmazlık halinde SATICI’nın ticari adresindeki şehir Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

SATICI

Takaz Global

ALICI

Müşteri Adı

TARİH

Sipariş Tarihi

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu

getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

www.takazglobal.com

WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI : Takaz Global
Adresi: ŞİRİNEVLER MAHALLESİ, SİTELER CADDESİ NO:29/A – ORDU/ ALTINORDU

Telefon: +905435485210

Web Adresi: www.takazglobal.com
E-posta : info@takazglobal.com

ALICI:

İşlem sonucunda kesilen fatura adresi ve bilgisi geçerlidir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Is bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.takazglobal.com web sitesinden

elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı

belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve

yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli,

teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi

olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu

sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.takazglobal.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön

bilgilendirme ve fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha sözleşme

Alıcı tarafından tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4- MAL/HIZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, Alıcınin teslimini talep etmiş

olduğu adı ve adresi belirtilen kişiye teslim edilecektir

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği

rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı

Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa

sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde

yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez

veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce

muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.

Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle

korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcınin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde

yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun

mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün

içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz,

siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim

edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kisi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine

ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı,

sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının

imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10

(on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden

arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya

gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HIZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı,

Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.takazglobal.com adlı web sitesindeki

bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek

fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail

atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %

30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve

ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alıcınin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden

seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında

imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki

sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip

edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki

kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması

için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekir.

  1. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura

aslinin iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade

edilemez.

MADDE 15- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde

temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz

ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları

ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi

halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16- SİTEDEKİ HATALAR: İnternet sitesinde zararına veya mantığa aykırı rakamlarla satış

yapılmamaktadır. Teknik hatalar nedeniyle yanlış fiyatla satılan ürünler Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen:Satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını

ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa

yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde

tüketiciye iade eder. fıkrası hükmünce iptal edilecektir.

MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME: Is bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret

Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk

Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI : Takaz Global

ALICI :

İşlem sonucunda kesilen fatura adresi ve bilgisi geçerlidir.

TARİH : Sipariş Onay tarihi geçerlidir.